Lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz fiziskām vai juridiskām personām (turpmāk – Lietotāji), kuras veic pirkumu, apmeklē un lieto interneta tirdzniecības vietni www.avotsabc.lv (turpmāk – Vietne), ko nodrošina SIA Izdevniecība Avots, reģistrācijas Nr. LV 40003307910, juridiskā adrese: Puškina iela 1a, Rīga, LV-1050, Latvija, (turpmāk Pārdevējs). Pirms uzsākat lietot Vietni, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Noteikumiem. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Jūs esat iepazinies ar šiem Noteikumiem un piekrītat. Vietnes izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Lietotājus par Pārdevēja Vietnē izvietotu preču pārdošanu un to iegādes noteikumiem.

VIETNĒ IZVIETOTĀ INFORMĀCIJA

Papildus šiem Noteikumiem, Vietnē ir izvietoti šādi dokumenti:

- Distances pirkuma līgums;

- Atteikuma tiesību noteikumi;

- Sīkdatņu noteikumi;

- Privātuma politika.

SĪKDATŅU NOTEIKUMI

Pārdevējs negarantē, ka Vietnē izvietotā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot to informāciju, kas Vietnē tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no Pārdevēja un Lietotāju līgumiskajām attiecībām. Katram Lietotājam ir pienākums patstāvīgi izvērtēt Vietnē izvietotās informācijas saturu un tās lietderību.

REĢISTRĀCIJA

Lai varētu iegādāties Vietnē piedāvātās preces, Lietotājs ir tiesīgs reģistrēties un izveidot savu personīgo kontu Vietnē (norādot e-pasta adresi, Lietotāja vārdu, uzvārdu, dzimumu, tālruņa numuru un izvēlēto paroli), kur var ievietot informāciju par klienta kartēm un atlaidēm. Lietotājs ir tiesīgs veikt preces pasūtīšanu arī nereģistrējoties Vietnē. Pēc Lietotāja vārda, uzvārda, dzimuma, tālruņa numura un paroles (turpmāk – piekļuves dati) izveidošanas un reģistrācijas, Lietotājs apņemas nodrošināt, ka tā piekļuves dati netiks atklāti trešajām personām. Piekļuves dati ir konfidenciāla informācija. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru veikto darbību Vietnē, kas veikta, izmantojot tā piekļuves datus. Ja Vietnē preci iegādājas trešā persona, izmantojot Lietotāja piekļuves datus, Pārdevējs ir tiesīgs šo personu uzskatīt par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Vietnē.

Veicot reģistrāciju vai pasūtot preci Vietnē, Lietotājs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Lietotājs tieši vai netieši sniedzis Vietnē. Papildu informāciju par Pārdevēja veikto personas datu apstrādi ir sniegta Privātuma politikā. Veicot reģistrāciju vai pasūtot preces Vietnē, Lietotājs ir tiesīgs norādīt un sniegt savu piekrišanu par to, vai Lietotājs vēlas saņemt ziņas par Vietnē pieejamām precēm, gaidāmajiem notikumiem, Pārdevēja mārketinga aktivitātēm, kampaņām un jaunumiem (turpmāk – reklāma). Ja Lietotājs nevēlas saņemt reklāmu un par to ir informējis Pārdevēju, par to paziņojot Pārdevējam rakstveidā, izmantojot e-pasta adresi: avots@avotsabc.lv, Pārdevējs nesūtīs Lietotājam reklāmu. Taču ja arī Lietotājs ir norādījis, ka nevēlas saņemt reklāmas no Pārdevēja, Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt Lietotājam uz tā e-pasta adresi svarīga rakstura informāciju, piemēram, informāciju, kas saistīta ar Lietotāja (vai komersanta, kura vārdā rīkojas Lietotājs) līgumsaistību izpildi. Ja Lietotājs vēlas dzēst tā personīgo profilu Vietnē, Lietotājs par to informē Pārdevēju, nosūtot rakstveida paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: avots@avotsabc.lv, vai izdarot to savā profilā.

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR PRECES PASŪTĪŠANU

Iepirkties Pārdevēja e-veikalā Lietotājs var arī bez iepriekšējas reģistrēšanās, kas neietekmē izpildes noteikumus.

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:

1. pie interesējošās preces Lietotājam jānospiež poga ''IELIKT GROZĀ'';

2. apskatīt izvēlēto preču sarakstu un noformēt pasūtījumu līdz galam var apskatīt nospiežot pogu augšējā labajā stūrī ''PIRKUMU GROZS'';

3. lai izmantotu atlaižu kodu, tad, atrodoties sadaļā ''PIRKUMA GROZS'', atlaižu kods jāieraksta sadaļā ''IZMANTOT KUPONA KODU'';

 4. lai noformētu pasūtījumu nepieciešams izvēlēties noformēt pirkumu kā viesis vai reģistrēts Lietotājs, tad jāaizpilda informāciju par Lietotāju, preces saņemšanas un apmaksas veidu;

5. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Lietotājam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga ''TURPINĀT'' kļūst aktīva, un, to nospiežot, Lietotājs apstiprina pasūtījumu un tas tiks reģistrēts.

Pēc pasūtījuma reģistrēšanas pasūtījums tiks apstrādāts un nogādāts LietotājamTāpat Pasūtījumus iespējams veikt pa tālruni +371 67212612 vai +371 26692132 darba dienās no 9:00 līdz 17:00, vai jebkurā diennakts laikā nosūtot e-pastu uz avots@avotsabc.lv.

Veicot pasūtījumu, jānorāda:

1. preces nosaukums;

2. vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums;

3. ja ir, tad uzņ. reģ Nr. (arī PVN maksātāja Nr. un juridiskā adrese);

4. piegādes adrese;

5. bankas nosaukums;

6. bankas konta Nr.;

7. kontakttālrunis;

8. e-pasts.

Pasūtījums tiek apstrādāts darba dienās no 9:00 līdz 16:30. Ja pasūtījumu veikts citā laikā, to apstrādās nākamajā darba dienā. Nepieciešamības gadījumā pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs sazināsies ar Lietotāju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

PASŪTĪJUMA APMAKSAS NOTEIKUMI

Par pirkumu Vietnē Lietotājs var norēķināties:

 ar SIA Izdevniecība Avots dāvanu karti;

 veicot pārskaitījumu;

 izmantojot PayPal maksāšanas platformu;

 skaidrā naudā Preces saņemšanas brīdī.

Kad aizpildīts pasūtījums, uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā vai bankas filiālē. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā. Saņemot preci, Pircējam tiks izsniegta preču pavadzīme, kas jāparaksta, apliecinot preces saņemšanas faktu.

PIEGĀDES NOTEIKUMI

Preces iespējams saņemt:

1. pārdevēja vairumtirdzniecības bāzē (turpmāk Veikals)Brīvības iela 112, Centra rajons, Rīga, LV-1001. Par preces saņemšanu Veikalā piegādes maksa nav jāmaksā;

2. tiešās piegādes Rīgas un Jelgavas pašvaldības administratīvajā teritorijā un tās rajonā, atbilstoši Vietnē norādītiem piegādes termiņiem un piegādes pakalpojuma izcenojumiem. Preču piegāde tiek nodrošināta līdz Lietotāja norādītās adreses ārdurvīm. Pircējam jānodrošina preces izkraušana un pieņemšana. Prece netiek piegādāta uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties - šādos gadījumos pasūtījumā jānorāda tuvākā vieta, kur apstāšanās ir atļauta;

3. ar AS “Latvijas pasts” (reģ.nr. 40003052790) starpniecību, atbilstoši AS “Latvijas pasts” noteiktiem piegādes termiņiem un Vietnes noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem;

4. ar Omniva pakomātu starpniecību, atbilstoši piegādes termiņiem un Vietnes noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem;

5. preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā!

Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preci, ja Lietotājs nav veicis preces apmaksu. Preču cenā iekļauts ar Pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces svara/izmēra/iepakojuma.

DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbilstoši Vietnes noteiktiem. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu, Lietotāja pasūtītās preces vietā Pārdevējs Lietotājam piedāvā ekvivalentu preci.

VIETNES VIDES MAINĪŠANA

Pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem, vai citu iemeslu dēļ.

LIETOŠANAS TIESĪBU IEROBEŽOŠANA

Pārdevējam ir tiesības pēc saviem pamatotiem ieskatiem bez brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt Lietotāja pieeju Vietnei, ja Pārdevējs uzskata, ka Lietotājs, izmantojot Vietni, var pārkāpt vai pārkāpj šos Noteikumus vai citus Vietnē izvietotos noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Vietnes darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

ATBILDĪBA

Pārdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Vietnes vai tajā izvietotās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Vietnē piedāvātā prece, Vietne vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Vietnes darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta. Pārdevējs neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Vietnei un iespēju to izmantot, ja Lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā iekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.

SAITES UZ CITĀM INTERNETA VIETNĒM

Vietne var saturēt saites uz trešo personu interneta vietnēm. Pārdevējs neuzņemas atbildību par trešo personu interneta vietņu saturu un tajā piedāvātajām precēm un/vai pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Lietotājam radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot  vietnē izvietotās teksta saites.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Vietne ir Pārdevēja īpašums un viņam piederošās tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Vietni vai tajā  izvietoto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Vietnes satura un tajā izvietotās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana. Vietni un tajā izvietoto informāciju nav atļauts izmantot citādi, kā tikai personīgai lietošanai informatīvos nolūkos. Citējot jebkuru Vietnē izvietoto informāciju, atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta. Vietnē izvietoto preču zīmju, logotipu un attēlu izmantošana ir pieļaujama tikai ar Pārdevēja rakstveida piekrišanu.

PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI

Vietnes darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Jebkurš strīds, domstarpība, nesaskaņa vai prasība, kas rodas sakarā ar Vietnes lietošanu vai kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks izšķirta Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

UZŅĒMUMA REKVIZĪTI

Nosaukums: SIA «Izdevniecība Avots»

Reģistrācijas numurs: LV 40003307910

PVN reģistrācijas numurs: LV 40003307910

Juridiskā adrese: Puškina iela 1a, Rīga, LV-1050, Latvija

Birojs:Brīvības iela 112, Centra rajons, Rīga, LV-1001, Latvija

E-veikala adrese: www.avotsabc.lv

Bankas konts: LV34UNLA0002014467869

Banka: A/S SEB banka, kods UNLALV2X

Tālrunis:+371 67224637, 26692132

E-pasts: avots@avotsabc.lv